LYS Matematik Soru Dağılımları

LYS Matematik Çıkmış
Soru Konu Da
ğılımları

Konular:

2010

2011

2012

temel kavramlar

-

-

-

faktoriyel

-

1

-

sayı basamakları

-

-

1

taban aritmetiği

-

-

1

bölme-bölünebilme

-

-

1

obeb okek

1

1

-

rasyonel sayılar

-

1

-

basit eşitsizlik

1

2

1

mutlak değer

-

-

üslü sayılar

-

-

1

köklü sayılar

-

-

1

çarpanlara ayırma

-

4

5

oran orantı

-

1

-

denklem çözme

2

1

-

sayı kesir problemleri

-

-

-

yaş problemleri

-

-

-

işçi havuz problemleri

-

-

-

hız problemleri

-

-

-

yüzde faiz problemleri

-

-

-

karışım problemleri

-

-

-

grafik problemleri

-

-

-

genel yetenek problemleri

-

-

-

kümeler

-

1

1

mantık

-

-

-

kartezyen çarpım bağıntı

1

-

-

fonksiyonlar

6

2

3

işlem

1

1

1

modüler aritmetik

-

1

1

polinomlar

2

3

2

ikinci derece denlemler

1

-

-

parabol

-

1

1

eşitsizlikler

3

1

trigonometri

4

4

4

permütasyon kombinasyon

-

1

olasılık

-

1

1

binom

-

-

-

karmaşık sayılar

3

2

3

logaritma

4

2

2

toplam çarpım sembolü

1

2

1

dizi seri

2

2

2

matris determinant

2

2

3

fonksiyon grafikleri

1

1

-

limit

2

2

3

türev

7

6

6

integral

5

5

4