YGS Matematik Soru Dağılımları

YGS Matematik Son 3 Yıl

Konular:

2010

2011

2012

temel kavramlar

-

5

-

faktoriyel

-

1

1

sayı basamakları

2

1

2

taban aritmetiği

-

-

-

bölme-bölünebilme

1

1

-

obeb okek

1

1

1

rasyonel sayılar

2

-

1

basit eşitsizlik

2

-

1

mutlak değer

-

1

1

üslü sayılar

3

4

2

köklü sayılar

2

1

1

çarpanlara ayırma

2

2

1

oran orantı

-

-

3

denklem çözme

2

2

4

sayı kesir problemleri

2

3

6

yaş problemleri

-

-

-

işçi havuz problemleri

-

1

-

hız problemleri

-

 

-

yüzde faiz problemleri

2

3

1

karışım problemleri

-

-

-

grafik problemleri

4

2

1

genel yetenek problemleri

2

1

2

kümeler

1

-

1

mantık

1

1

-

kartezyen çarpım bağıntı

-

 

-

fonksiyonlar

1

2

1

işlem

-

-

1

modüler aritmetik

1

-

-

permütasyon kombinasyon

-

-

-

olasılık

1

1

1